Vytápění

PURMO

Výrobce podlahového vytápění a dalších ohřevných systémů.

www.purmo.de

KORADO, a.s.

Výrábíme topná tělesa a radiátory. Dodáváme desková tělesa Radik a speciální radiátory Koralux pro vybavení koupelny.

RADIK®
Desková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do otopných soustav ústředního vytápění budov s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě nižší než 110 °C. Jsou určena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným a některá i se samotížným oběhem. Vlastnosti teplonosné látky musí být v souladu s normou ČSN 07 7401.

KORALUX®
Speciální otopná tělesa KORALUX jsou určena především k vytápění koupelen, WC, kuchyní, obytných místností, kanceláří, vstupních a komunikačních prostor v obytných i veřejných budovách. Jsou použitelná v teplovodních otopných soustavách s nuceným i samotížným oběhem.

Jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů a podle tvaru průřezu topných profilů se rozdělují do dvou základních skupin:

KORAMONT®
Upevnění a montáž otopných těles.

PLASTY
Nabízíme komplexní služby v oblasti vstřikování plastů (tzv. one stop shopping), které zahrnují návrh a vypracování výkresové dokumentace výrobku, včetně technologie a doporučení vhodného materiálu. Zároveň Vám vypracujeme výkresovou dokumentaci formy se zajištěním výroby a jejím následným odzkoušením. Samotná sériová výroba se uskutečňuje v provozech, které snesou ta nejpřísnější měřítka zákazníků. Rovněž zajišťujeme i další služby, jako např. montáže dílů či jiné doplňkové služby, dále údržbu a skladování forem a přípravků. K dopravě zboží využíváme především služeb naší dceřinné společnosti, kterou je spediční firma S.A.S. a.s. Česká Třebová. Dlouhodobě praktikujeme kanbanové dodávky zboží společně s dodávkami just-in-time v tuzemsku i do zahraničí.

www.korado.cz

DAKON s.r.o.

Výroba kotlů na běžně používaná paliva.

www.dakon.cz

VIADRUS - ŽDB GROUP a.s.

Výrobce litinových radiátorů a kotlů, ohřívačů vody, OEM kotlových těles a zakázkových kotlových článků. Certifikace ISO 9001 a ISO 14001.

www.viadrus.cz

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.

Výroba a dodávky kotlů na plyn, olejů a pevných paliv, zásobníkových ohřívačů, topných těles a tepelných čerpadel.

www.buderus.cz